POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy strona www

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P. T. U. P. „Koszałka”, Wieżyca 32, 83-315 Wieżyca;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wiezyca.pl, tel.: 798 798 534;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu w zakresie przetrwania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
rezerwacja rezerwacja
telefon+48506 579 222
mapa mapa
facebook
instagram