Unia Europejska

„Wprowadzenie nowych rozwiązań cyfrowych i proekologicznych w celu poszerzenia oferty o nowe usługi sprzedaży”

 

Projekt grantowy „IMPULS  – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”

Realizacja operacji obejmowała zakup i montaż odrębnych systemów grzewczych składających się z pomp ciepła o łącznej mocy 48kW wraz z sondami.  Ponadto wdrożono system sprzedaży usług noclegowych na własnej  stronie www oraz zarządzania recepcją on-line.
Kwota całkowita inwestycji 321 379,67 PLN
Kwota dofinansowania (refundacji) 159 950,00 PLN

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19”

rezerwacja rezerwacja
telefon+48506 579 222
mapa mapa
facebook
instagram