Zlokalizowany na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w odległości 4 km od Koszałkowa. Ogród o powierzchni dwóch hektarów prowadzi działalność naukową i edukacyjną. Patronat nad nim sprawują botanicy z Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie w ogrodzie można zapoznać się z 4500 gatunkami roślin z różnych stref klimatycznych, w tym z ok. 140 chronionymi. Wszystkie rośliny właściciele podzielili na 5 działów: ekologiczny, roślin leczniczych, roślin ozdobnych, arboretum (teren przeznaczony dla drzew i krzewów) i zadrzewienia. Właściciele prowadzą warsztaty botaniczne dla dzieci i młodzieży.

Ogród dostępny do zwiedzania od 01.04 do 31.10 w godzinach 10:00 – 18:00 codziennie
Tel. 58 684 36 08, 600 872 501 Czas zwiedzania 1,5 godz.