Początki Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich sięgają 1906r. Jego twórcy Teodora i Izydor Grulkowscy, byli założycielami, wówczas pierwszego na ziemiach polski, muzeum na wolnym powietrzu. Obecnie, już ponad 100 – letnie Muzeum to 22 ha obszaru położonego nad jez. Gołuń zabudowanego obiektami regionalnej architektury. Chałupy, dwory, szkoła, kuźnia, karczmy, wiatraki, kościoły, budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze – ponad 50 obiektów z Kaszub i Kociewia. Muzeum czynne codzienne, za wyjątkiem Świąt. Tel. kontaktowy 58 686-12-88, 58 686-11-30 Zwiedzanie trwa około 3 godzin.