Kamienne kręgi w Odrach to jedno z najciekawszych miejsc Polsce i Europie. Miejsce to jest rezerwatem archeologicznym. Kręgi w rezerwacie liczą od 15 do 33 m średnicy. W każdym kręgu jest od 16 do 29 kamieni wystających z ziemi na 20 do 70 cm. Oprócz kręgów na terenie rezerwatu znajdują się także kurhany. W kręgach i kurhanach odkryto ponad 600 grobów. Od 15 września 1958 teren ten stanowi prawnie chroniony rezerwat przyrody. Stworzono go nie tylko dla zachowania obiektu archeologicznego, ale również w celu ochrony ponad 86 gatunków porostów, które odkryto na 300 głazach. Podobnie jak w Odrach tak i w Węsiorach znajdują się kamienne kręgi które są cmentarzyskiem Gotów i Gepidów z I-III wieku. W Węsioarach zachowały się trzy kamienne kręgi i część czwartego oraz 20 kurhanów. średnica największego kręgu wynosi 26 metrów i ułożona jest z kamieni o wysokości ok. 1,5 m. Pośrodku niektórych znajdują się kamienne stele. Groby ciałopalne lub szkieletowe znajdują się w różnych miejscach w obrębie kręgów. Kurhany mają koliste podstawy o średnicy od 4 do 16 metrów i niekiedy również stele kamienne na szczycie. Kręgi w Odrach oddalone od Koszałkowa o 77 km, bliżej zaś do Węsior – 25 km. Źródło: Wikipedia.pl